2 Haziran 2012 Cumartesi

"ERİÇ BARAJI VE HES PROJESİ NİHAİ ÇED RAPORU" YAYINLANDI !
"ERİÇ BARAJI VE HES PROJESİ NİHAİ ÇED RAPORU" YAYINLANDI !


Kemah'a yapılması planlanan iki HES projesinden biri olan Eriç Barajı ve Hes Projesi,nin Nihai ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Raporu yayınlandı. Bu raporun yayınlanması ile birlikte; yapılması planlanan konu HES projesi hakkındaki belirsizlik de böylece ortadan kalkmış oldu.

İlgili kamuoyunun sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesi için öncelikle konunun muhataplarının ve sivil toplum kuruluşlarının bu raporu süratle değerlendirmeleri gerekmektedir. Onların yapacağı çalışmalar neticesinde projenin ekolojik, sosyolojik ve ekonomik maliyetlerinin daha net ortaya çıkarılacağı kanaatindeyiz.

Aşağıda, Eriç Barajı ve Hes Projesi'nin Nihai ÇED Raporunda yer alan bazı önemli ve genel bilgiler, ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla kemahkalesi.com tarafından derlenmiş olup,

yer verilen bilgiler, olduğu gibi konu ÇED Raporundan alınmıştır. Yalnızca bazı özel isimler tarafımızdan koyu renkle belirtilmiştir.

"Halkın Katılım Toplantısı" adı altında yapılan toplantı değerlendirmelerine yine aynı şekilde rapordan alıntı yapılarak yer verilmiştir.

Kemahkalesi.Com

ÇED Raporunu PDF dosyası olarak indirmek için link'e tıklayınız !http://www2.cedgm.gov.tr/cedsureci/nihai_edilen_proje/459_nihai.pdf

ERİÇ BARAJI VE HES PROJESİ NİHAİ ÇED RAPORU
Yapılması planlanan Eriç Barajı ve HES projesi ; Kemah ilçesi sınırlarında planlanmaktadır. Erzincan ilinin yaklaşık 51 km kadar batısında bulunan Kemah ilçesi sınırları içersinde Fırat Nehri ana kolu olan Karasu Nehri üzerinde inşa edilecektir.
Eriç Barajı ve HES projesinin inşaat süresi 4 yıl olarak planlanmaktadır.

Projenin ekonomik ömrü 50 yıl öngörülmekte olup işletme aşamasında 15 personelin çalıştırılması planlanmaktadır.
Söz konusu proje ünitelerinden Eriç Barajı, Kemah ilçesinin yaklaşık 12 km batısında bulunmaktadır.

Proje alanının ulaşımı; yaklaşık 49.5 km’lik Erzincan – Kemah karayolundan sonra Oğuz yerleşim birimine ayrılan yol üzerinden sağlanmaktadır. Kemah – Oğuz karayolu yaklaşık 15.0 km’dir. Baraj aks yerinin karayoluna uzaklığı (asfalt) yaklaşık 10 km mesafededir. Baraj aks yerinin köy yoluna (toprak yola) uzaklığı ise yaklaşık 120 m’dir.
Göl alanı, kuş uçuşu 10 km uzunluğunda olup 5,66 km² alana sahip olması planlanmaktadır. Göl alanına en yakın yerleşim birimi ise kuş uçuşu 750 m mesafede kuzeyde Akça Köyü, kuş uçuşu 150 m kuzeyde Komlar Köyü, kuş uçuşu 2250 m güneyde Dedek Köyü, kuş uçuşu 100 m güneyde Taşdibi Mh. ve kuş uçuşu 1 km güneydoğuda Kemah İlçesi bulunmaktadır.Proje kapsamında kurulacak baraj aksına en yakın yerleşim birimleri; Eriç Barajının, güneybatısında yaklaşık 1500 m mesafede Boğaziçi köyü, doğusunda yaklaşık 1800 m mesafede Akça köyü, güneyinde yaklaşık 3600 m mesafede Koçkar köyüdür.

Proje kapsamında kurulacak santral binasına en yakın yerleşim birimleri ; Santral binasının, kuzeyinde yaklaşık 700 m mesafede Şahintepe köyü, güneybatısında yaklaşık 1500 m mesafede Kırıkdere köyü bulunmaktadır.
Proje alanına en yakın yerleşim birimleri; Eriç Barajının, güneybatısında yaklaşık 1500 m mesafede Boğaziçi köyü, doğusunda yaklaşık 1800 m mesafede Akça köyü, güneyinde yaklaşık 3600 m mesafede Koçkar köyü bulunmaktadır.

Göl alanı, kuş uçuşu 10 km uzunluğunda olup 5,66 km² alana sahip olması planlanmaktadır. Göl alanına en yakın yerleşim birimi ise kuş uçuşu 750 m mesafede kuzeyde Akça Köyü, kuş uçuşu 150 m kuzeyde Komlar Köyü, kuş uçuşu 2250 m güneyde Dedek Köyü, kuş uçuşu 100 m güneyde Taşdibi Mh. ve kuş uçuşu 1 km güneydoğuda Kemah İlçesi bulunmaktadır.

Proje kapsamında oluşacak göl alanından bir kısım yerleşim birimleri etkilenecektir. Ancak ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanması kapsamında düşünülen proje bu açıdan kamu yararı taşımakta olup, göl altında kalacak alanlar için yöre halkı ile anlaşma yoluna gidilip bu alanlar kamulaştırılacaktır.


Kamulaştırılacak alan yaklaşık 5.180.000 m² olarak planlanmaktadır.İlk önce yerinde bilirkişiler tarafından değer tespiti yapılacak ve belirlenen kıymet, faaliyet sahibi tarafından ilgili bankaya yatırılacak Valilik kanalı ile hak sahiplerine ödenecektir. Bu ödeme işlemi tamamlandıktan sonra inşaata başlanacaktır.

Daha sonra Valilik tarafından bu hak sahiplerine yeniden iskân isteyip istemedikler sorulacak, yeniden iskân isteyen hak sahipleri kendilerine başta ödenen kamulaştırma bedelini geri vererek yeniden iskân isteğinde bulunabileceklerdir.

Tarım arazilerinin kesin miktarı; inşaat çalışmaları öncesinde yapılacak; harita ve kamulaştırma işlemleri sırasında belirlenecektir.
Proje kapsamında bir kısım demiryolu ve karayolu su altında kalması beklenmektedir. Bu bağlamda yaklaşık 31,30 km demiryolu rölekasyonu yaklaşık yaklaşık 18 km karayolu rölekasyonu planlanmaktadır.


Proje kapsamında inşaat aşamasında yaklaşık 150 kişi çalışacaktır. Çalışacak olan personelin Erzincan İli Kemah İlçesi ve civar köylerinden temin edilmesi planlanmaktadır.

"Halkın Katılım Toplantısı"

Kemah Lisesinde saat 11. 00’ de “Halkın Katılımı Toplantısı” düzenlenmiştir. Toplantının duyurulması amacıyla ulusal ve yerel gazetelerde gerekli ilanlar verilerek vatandaşlara duyurulmuştur.
Halkın Katılımı Toplantısında planlanan faaliyet ile ilgili olarak; proje kapsamında yapılacak çalışmalar, projeden kaynaklanacak çevresel etkiler ve bu etkilere karşı alınacak önlemler hakkında vatandaşlara bilgi verilmiştir.


1. Yöre SakiniBizim mahalle su altında kalacak mı, istimlak ne zaman yapılacak?
Firma Yetkilisi
Henüz belli değil. Su tutmaya göre inşaat ilerledikçe bu ortaya çıkacak. Kamulaştırma yapılması lazım ki işe başlayabilelim. O sebeple de önce sizlerle anlaşma yoluna gideceğiz.
2. Yöre SakiniBizim yerimizin su altında kalıp kalmayacağını söyleyebilirmisiniz?
DSİ 8. Bölge Müdürlüğü(İrfan KOCAMAN)Bizim yaptığımız çalışmalar Çirgişin Mh.,Taşdibi Mh.,Et Kombinası, Gedikli Çayı, Gedikli Çiftliği, Akça Ahırları su su altında kalıyor.
3. Yöre Sakini
Göğüsbağı Mh., Kemah, hangi bölgeler su altında kalacak? Kamulaştırma işlemi ne zaman yapılacak?

Firma Yetkilisi
Henüz ÇED aşamasında olduğumuz için şu an bu konuda bir şey diyemiyoruz.
4. Yöre SakiniBize teknik bilgi yerine, kamulaştırma ne zaman, nasıl yapacağınızı anlatın. Örneğin benim 100 m² evim, 3 dönüm arazim var. Bana ne kadar istimlak bedeli vereceksiniz.? Bir de yollarımız ve demiryolu da bozulacak. Bu konuda bir açıklama yapılmalı.
ÇOB (Dindar ORMANOĞ)Buradaki toplantının ardından Ankara’da Bakanlıkta yapılacak olan format belirleme toplantısı ve daha sonra ki süreçte Karayolları Genel Müdürlüğü, DDY Genel Müdürlüğü ve ilgili kuruluşlar da katılacak ve oluşturulan bu komisyon görüşlerini ÇED sürecinin tamamında belirtecek, bu ilki olduğundan sürecin tamamındaki 7 aşamada bu sorduğunuz sorulara ilgili kurumlar görüş verecekler. Ayrıca, firma sizlerle anlaşma yoluna gidecektir. Anlaşma sağlanamadığı takdirde mahkemelere başvurabilirsiniz.

5. Yöre Sakini
Herkes bu barajın yapılmasını isteyecek değildir. Bazıları da bu barajın yapılmasına karşı çıkacaktır. Bunun hukuki yanını açıklarmısınız?
ÇOB (Dindar ORMANOĞLU)Öncelikle niçin bu barajın yapılmasına karşı olduğunuzu ortaya koymanız lazım. Bu konu en son aşamadır.

6. Yöre Sakini
Anlattıklarınıza bakacak olursak Kemah’ın 3 mahallesi sular altında kalacak. Bu da Kemah’ın 1/3’ü demektir ki halkın 1/3’ü burada yaşamaktadır. Bu halk parayı aldıktan sonra Kemah’ı terk edecektir. Zaten nüfusumuz hayli azaldı, daha da azalacaktır. Bu konuda neler yapmayı düşünüyorsunuz?
Firma YetkilisiDünyada global iklim krizi var. Ortadoğu üzerinde uluslar arası projeler var, saldırılar var. Bunların hepsinin altında neredeyse su yatıyor. Ülkemizde özellikle bu bölge su cenneti. Artık su akar biz bakarız dedirtmeyeceğiz. Geleceğimizi kuracağız. Ülkemizin 10,20,30 yıl sonra uluslar arası söz sahibi olması, elinde büyük kozunun olması için ki küçük projelerdir bunlar. Bunu bir kenara koyalım bu baraj 1040 kotuna kadar su tutacaktır. Bu proje ile ilgili kurumlarca en ekonomik şekilde projelendirildi. Bu proje inşaat döneminde 150, işletme dönemde 15 kişiye istihdam sağlayacak. Bu işletme ilçenin ekonomisinin kalkınmasını sağlayacak. Kamulaştırma da yapılacak ve şu an itibariyle size rakam telaffuz edemem. Geleceğiz ve birebir yerinde konuşacağız. Bahsettiğiniz 1/3’lük nüfusun buradan gitmemesini temin etmek için birlikte projeler üreteceğiz. Al parayı ver arazini deyip dönüp arkamızı gitmeyeceğiz. Bu işletme nesiller boyu burada yaşayacak. Bu proje iklim değişikliğine de neden olacak bitki örtüsü de gelişecek. Karayolu, demiryolu gibi projeleri de ilgili kurumların istediği şekilde yapacağız.

7.Yöre Sakini
İlçemiz sancak şehri. Hep bu tanıtımı yapmaya çalışıyor ve ilçemize üniversite kurdurmaya çalışacağız. Her gelen ilçemizden gidiyor. Biz buradan gitmek istemiyoruz. Ne yapıcağımızı da bilmiyoruz.
ÇOB (Dindar ORMANOĞLU)
Bu toplantılar da bu tür problemlere çözüm olması için olması için yapılıyor. ÇED raporu bu ve benzeri sorunlar için hazırlanıyor. Bu proje ne getirecek ne götürecek ÇED sürecinde detayıyla ele alınacak. Faaliyet yetkilisi Erdoğan beyin de söylediği gibi bu konuda ne yapılması gerekiyorsa hepsinin yapılması yoluna gidilecektir. Karayolları, demiryolları gibi sorunları ilgili kurumlara soracağız. Sizlerin görüşleri bizim için önemli.
Firma YetkilisiBuyrun bu ilçeyi hep birlikte cazibe merkezi yapalım. Belki balıkçılık geliştirilir. Göl ne gibi bir ekonomik değerdir, onun ürünlerini pazarlayalım. Sizlerle de iyi iletişim kurup, buransının makus kaderini değiştireceğiz.
Kaynak :
http://www2.cedgm.gov.tr/cedsureci/nihai_edilen_proje/459_nihai.pdf

Kemahkalesi.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder