4 Nisan 2018 Çarşamba

FAHRİ KORUTÜRK - Büyük Önderle Yaşanan "O AN"

FAHRİ KORUTÜRK
     Bir Cumhurbaşkanı’nın Örnek Yaşamından Alınacak Dersler ve
     Büyük Önderle Yaşanan “O AN”


      Bir devlet adamının nasıl olması gerektiği ile birlikte ilkeli, dürüst, çalışkan milletine ve vatanına bağlı bir insanın nasıl olması gerektiğine dair müstesna bir örnek olan, soyadını bizzat büyük önder Atatürk’ün verdiği; Kemah’ın örnek insan değerleri arasında çok özel bir yere sahip, VI. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün anılara yansıyan ders niteliğindeki tutum ve davranışlarından bazı örnekler.

      Büyük önder’in Türk toplumuna nasıl güvendiğini, ona özgüven kazandırmak için hayatın her alanında nasıl dersler verdiğine dair çarpıcı bir anı olan; Fahri Korutürk’ün de bizzat içinde bulunarak rol aldığı ve sonrasında Atatürk tarafından kendisine “Korutürk” soyadının verileceği “O AN”.

     Ve bir Deniz Yüzbaşısı olarak Atatürk’le ilk karşılaşmasından 38 yıl sonra Anıtkabir’de yine Büyük Önder’in huzuruna bu kez, Cumhurbaşkanı göreviyle çıkan Türkiye Cumhuriyeti’nin VI. Cumhurbaşkanı’nın o duygusal anları...

      Hepsi iki bölüm halinde yayınlayacağımız bu yazımızda.


      Kemahkalesi.com
      FAHRİ S. KORUTÜRK

      Türkiye Cumhuriyeti VI. Cumhurbaşkanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı (E) Oramiral Fahri S. Korutürk; 14 Ağustos 1903 günü İstanbul-Ayasofya’da doğmuştur. Kemah Kalesi Muhafızlarından Azabağasızade Ailesinden Danıştay’da görevli Osman Sabit Bey ile Emine Nesrin Hanımın oğludur.

      7 Haziran 1968’de, Cumhurbaşkanı tarafından Cumhuriyet Senatosu’na Senatör olarak atandığında, ilgili makama sunduğu ve Fahri S. Korutürk’ün imzasıyla onaylı “hal tercümesi” evrakına göre yaşam öyküsü şöyledir:

     
      “1903 senesinde İstanbul’da doğdum. 1916 senesinde Mekteb-i Fünunu Bahriye-yi Şahaneye girerek Harp Bahriyesine intisap ettim. 1923 senesinde Subay, 1950 senesinde Tuğamiral ve 1959 senesinde Oramiral oldum. 1960 Askeri İhtilâlini takiben askerlikten emekli olup Dışişleri Bakanlığı kadrosuna geçtim. 1965 senesinde kendi isteğimle Dışişleri Bakanlığı’ndan emekliye ayrıldım. Askerlik hayatım muhtelif kurmay hizmetlerinde ve çeşitli birlik komutanlıklarında geçmiş olmakla beraber esas itibariyle bu hizmetler üç kategoride toplanabilir:

      Eğitim Hizmetleri :
      Eğitim sahasındaki hizmetim Teğmen olarak Astsubay Hazırlama Okulu’nda Sınıf Subaylığı ve Riyaziye (Matematik) Öğretmenliği ile başlar. Bu sahada seneler sonra Kurmay Albay olarak Deniz Harp Akademisinde Tabiiye Öğretmeni olarak ders verdim. 1945 ve 1946 ders yıllarında Deniz Harp Akademisi Komutanlığı yaptım. Eğitim sahasında seneler sonra Bahriyenin Er, Astsubay, personel yetiştirme müesseseleri camiasında toplanan Deniz Eğitim Kor Komutanlığı ve bilahare Eğitim Komutanı olarak vazife aldım.

      İstihbarat Hizmetleri :
      1934 senesi Deniz Kurmay Stajyeri olarak Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı’nda bu şekil hizmete başladım. 1935 ve 1936 senelerinde Kıdemli Yüzbaşı ve Binbaşı olarak Roma’da, 1937 ve 1938 senelerinde Binbaşı olarak Berlin’de, 1942 ve 1943 yıllarında Yarbay olarak tekrar Berlin’de ve Stockholm’de Askeri Ataşelikte bulundum. Askeri harici hizmetler meyanında 1936 senesinde Montreux Boğazlar Konferansında Askeri Mütehassıs olarak ve Berlin Deniz Ataşeliği görevi sırasında Almanya’ya sipariş olunan Ay Sınıfı denizaltı gemilerimizin İnşaat Kontrol ve Tesellüm Başkanlığını yaptım. Askeri İstihbaratta son vazifem, 1954 yılında Tümamiral olarak Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı olmuştur.

      Birlik Komutanlıkları :
      Üsteğmen ve Yüzbaşı olarak Hamidiye ve Mecidiye Kruvazörlüklerinde, Bölük Komutanlıklarından başlayarak çeşitli denizaltı gemilerinde Vardiya Subayı, II. Komutan ve Komutan olarak görev yaptım. Bilahare Yarbay ve Albay rütbelerinde Denizaltı Filotillası Komodorluğu ve Tuğamiral olarak Denizaltı Filo Komutanlığında çalıştım. Harp Bahriyesinde muhtelif rütbe ve 12 senelik fiili denizaltıcılık hizmetim vardır. 1953 senesinde Tümamiral olarak Harp Filosu Komutanlığı ve 1955–1956 yıllarında yine Tümamiral olarak Donanma Komutanlığı görevinde bulundum. 1956 ve 1957 sene-lerinde Koramiral olarak İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi’nin savunması ile görevli Marmara ve Boğazlar Deniz Kor Komutanlığı yaptıktan sonra 1957 Eylül ayında Deniz Kuvvetleri Komutanlığını deruhte ettim ve Oramiralliğe terfi ettim.

      1960 Mayıs İhtilâli’ni takiben Moskova Büyükelçiliğine atanarak askerlikten emekliye ayrıldım. Moskova’da 4 sene büyükelçilik yaptıktan sonra Madrid Büyükelçiliğine tayin oldum. Ve 1965 senesi Temmuz ayında kendi isteğimle Büyükelçilikten, Dışişleri Bakanlığı kadrosundan ve böylece devlet hizmeti hayatından ikinci defa emekliye ayrıldım.

      Askerlik sahasında fiili ve itibarı olarak 47 seneyi mütecaviz bir hizmetim ve Dışişleri Bakanlığı’nda büyükelçi olarak 1960–1965 yılları arasında 5 senelik bir süre ile ceman devlet memuriyetinde 52 sene ve 4 aylık hizmetim vardır. 25 senelik evliyim. İki erkek ve bir kız çocuk babasıyım. Almanca, İngilizce ve biraz İtalyanca bilirim.

      Haziran 1968
      Amiral Fahri S. Korutürk
      Senatör(İmza)”


      Fahri S. Korutürk, 6 Nisan 1973 günü Cumhuriyet’in 50. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tek oylamada Cumhurbaşkanı seçilmiştir. 7 Nisan 1980 günü Cumhurbaşkanlığı makamında 7 yıllık görev süresini tamamladıktan sonra 1961 Anayasası gereği Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi olmuştur. 12 Eylül 1980 askeri müdahalesiyle Büyük Millet Meclisi ile birlikte Cumhuriyet Senatosu’nun da kapatılması üzerine Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyeliği görevi sona ermiştir.

       Denizci, Diplomat, Senatör ve Devlet Adamı Fahri S. Korutürk, 37 yılı askerlik, 5 yılı diplomatlık, 5 yılı kontenjan senatörlüğü, 7 yılı cumhurbaşkanlığı olmak üzere ömrünün yaklaşık 55 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve Türk Ulusu’na hizmet etmiştir. 

      12 Ekim 1987'de vefat eden VI. Cumhurbaşkanı Fahri S. Korutürk, Bayan Emel Korutürk ile evli ve üç çocuk babası idi. Atatürk’ün yakın silah arkadaşları ve yasada görev unvanları belirtilen devlet adamları için tahsis olunan Ankara’daki Devlet Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir.


     “O AN”

     1935 yılında, o güne kadarki yaşamı hep İstanbul’da ve denizde geçen genç subay ilk kez Ankara’ya gitmiştir. Ankara’da mutlu bir rastlantı “Başkomutan” ile tanışmış ve üstelik O’nun tarafından belirlenen bir senaryoda rol almış; O’nun isteğiyle “bilinmeyen yabancı” rolünü oynamıştır.
      “Başkomutan” ile Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı’nda görevli bir Deniz Kurmay Stajyerinin Ankara’da bir lokantada karşılaşmasının “inanılmaz” ayrıntıları, -30 yıl sonra- bizzat olayın kahramanı tarafından yazıya aktarılmıştır.
      Denizaltıcı Albay Raşit Metel, 14 Eylül 1957–20 Haziran 1960 tarihleri arasında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevinde bulunduktan sonra, Moskova Büyükelçiliğine atanan (E) Oramiral Fahri S. Korutürk’e bir mektup yazmış ve kendisinden 1935 yılında Atatürk ile karşılaşmalarını kaleme almasını istemiştir.
      1 Aralık 1965 tarihli ve (E) Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Fahri S. Korutürk tarafından kaleme alınan bu tarihi karşılaşmanın öyküsü; 1935 yılında bir bayram öncesinde Ankara’da Karpiç Lokantası’nda genç bir deniz subayının Atatürk ile karşılaşmasıdır.
      Korutürk, yaşamında “en unutulmaz” ve “en heyecanlı” “an” ile ilgili bütün ayrıntıları yazmıştır:

      “1935 senesi ilkbahara girerken hayatımda ilk defa Ankara’ya gidiyordum. İstiklâl Harbi’nden sonra Ankara, Anadolu’nun ortasında bir efsane bir hayal şehri idi. I.Dünya Harbi’nin sonu, memleketin istilasını (Askeri) Lise ve Harp Okulu çağının heyecan ve idraki içinde gördükten sonra, şimdi Cumhuriyetimizin 10. yılını arkaya atmış bir Deniz Harp Akademisi mezunu olarak kendimi bahtiyar ve muhitimdeki insanları bahtiyar hissediyordum. Atatürk gençliğine emanet ettiği bütün inkılâplarını bitirmiş, bunların hepsinin üstünde her vatandaşta yakın mazinin mirası (aşağılık duygusu) silinmiş milletin nefsine güveni yeniden kazanılmıştı. Kışlalarda (Bir Türk Cihana Bedeldir), okullarda (Ne Mutlu Türküm Diyene) sözleri duvarlara asılmış ve bütün millette bu vecizelere yürekten iman belirmişti.
      Deniz Harp Akademisi mezunu olmamıza rağmen Kurmay Subay olabilmek için o zamanki adıyla Erkân-ı Harbiye-i Umumiyede karargâh stajı görmek ve Riyasete, Kurmaylığımızın tasdiki lâzım geliyordu. Biz, Deniz Harp Akademisi’nin yetiştirdiği ilk kurmay subayları olacaktık. Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Mareşal Fevzi Çakmak ve II. Reis Orgeneral Asım Gündüz idi. Ben, Müdürü, Kurmay Albay Kemal Yaşınkılıç (sonradan Jandarma Genel Komutanı, Orgeneral) olan İstihbarat Şubesinde staj görüyordum. O tarihlerde istihbarat subayları dâhi, askerlerin ecnebilerle teması kesin olarak yasaktı. Sefaretteki resmikabullere sefaret mensuplarının davetlerine gidemiyorduk. Fakat diğer taraftan devrimler arasında kadın’ın cemiyet içinde erkek ile eşit haklara kavuşması, sosyal hayata yeni bir hareket getirmiş, Ankara’da muhtelif vesilelerle resmi ve hususi toplantılar, davetler, resmikabuller ve balolar tertip etmek âdet olmuştu.
      Atatürk, daima halk arasında idi. O’na kır kahvelerinden, halkevlerine, orduevlerinden, şehir lokantalarına kadar her toplulukta tesadüf etmek mümkündü. Bu halk içinde dolaşmak, O’na devrimlerinin nasıl ve ne suretle yayılıp derinlere kök saldığı hakkında en isabetli müşahedeleri sağlıyordu. Atatürk, halkla yaptığı bu temaslarda genç, ihtiyar, kadın, erkek seçtiği kimselere günün konuları hakkında sorular soruyor, aldığı cevapları hazır bulunanların sohbet konusu haline sokuyordu, sonunda istediği hedefi ve gayeyi açıklıyordu. Bu arada geçen esprileri, şakaları, takdirleri ve acı tenkitleri kulaktan kulağa etrafa yayılıyor; Atatürk’e tesadüf, hayranlıkla, merakla ve hatta itiraf olunmalıdır ki endişeli bir istekle aranıyordu.
      1935 senesi, henüz evlenmemiştim. Bir bayram arifesi idi, arkadaşlar İstanbul’a şuraya buraya dağılmışlardı, yalnızdım. O zamanlar Karpiç’in şahsen idare ettiği Şehir Lokantasında yemek yemeği ve sonra da bir gece lokaline gitmeği istedim. Karpiç, o tarihte, diplomatlar dâhil Ankara’nın en seçkin simalarının toplandığı bir lokanta idi.O akşam da her zamanki gibi kalabalık ve neşeli idi. Diptebir köşede sonradan Belçika sefaretine mensup olduklarını öğrendiğim bir grubun gerisinde tek kişilik bir masa buldum ve genç bir subayın vereceği en sade siparişleri vererek gelecekleri beklemeye başladım. Aradan çok geçmeden Karpiç’in yardımcısı Süreyya, telaşla yanıma geldi. Atatürk geliyor, kendisine yer açmamız lâzım, diyerek benim masamı büsbütün köşeye itti ve elindeki beyaz peynirle tek rakıyı masama bırakıp büyük sofrayı hazırlamaya koyuldu. Bir sefaret grubu ile Atatürk’ün geniş sofrası arasında bir köşeye sıkışmış olmayı oldukça yadırgadım. Bir ara lokantadan çıkmak mı yoksa oturup bu köşeden ilgi çekici simaları takip etmek mi daha iyi olur, diye düşündüm.Henüz bir karara varmadan, Atatürk, kalabalık maiyetiyle salonda göründü. Herkes ayağa kalktı, artık bana kimsenin bakması, hesabımın görülmesi mümkün değildi. Tesadüf hükmünü icra edecekti.
Örnek bir Atatürk sofrası

      Atatürk’ün sofrasında hatırlayabildiğim kadarıyla,hemşireleri Makbule Hanım, Prof. Afet Hanım, Falih Rıfkı Atay’ın refikası (eşi) ile bir milletvekilinin kızı olduğu sonradan öğrendiğim bir genç hanımla, devrin bakanları, büyükelçileri ve milletvekilleri bulunuyordu. Ezcümle Dr. Tevfik Rüştü Aras, Şükrü Kaya, Saffet Arıkan, Moskova Büyükelçisi Vasıf Çınar, Falih Rıfkı Atay dikkatimi çekiyordu. Bir müddet sonra fark ettim ki, Atatürk’ün masasındakiler, bir kısmı açıkça bakarak, bir kısmı belli etmeksizin gözleyerek, hakkımda konuşuyorlardı. Evvelce o masada oturanlardan hiçbirisi ile tanışıklığım yoktu. Sivil giyiniyordum, sigara içiyordum ve sâkin görünmeye çalışıyordum. Fakat çok geçmeden Tevfik Rüştü Aras’ın Atatürk ile bir şey konuşarak üzerimde durmaları ve daha sonra Hariciye Vekilinin masama gelerek kendini takdim edip oturması, bende garip bir heyecan uyandırdı. Dr. Aras, Atatürk’ün, sofradaki arkadaşlarına beni göstererek, tanıyıp tanımadıklarını ve kim olabileceğimi tahmin ettiklerini sorduğunu, kimsenin beni tanıyamadığını, fakat umumiyetle bir ecnebi olduğuma hükmettiklerini, halbukiAtatürk’ün benim bir Türk genci olduğum intibaında bulunduğunu ve bunu öğrenmeye geldiğini söyledi. Hariciye Vekiline Erkân-ı Harbiye İstihbarat Şubesinde vazifeli birDeniz Kurmay Stajyeri olduğumu anlattım. Dr. Tevfik Rüştü Aras beni tanımış olmaktan memnun olduğunu, Atatürk’ten işaret almadan lokantayı terk etmememi söyleyerek yerine döndü. Müzik çalıyor, dans etmek isteyen, istemeyen, Gazi’yi yakından görebilmek için, oyun bahanesiyle ortaya çıkıyor, masalar, sandalyeler boşalıp doluyordu. Bütün bunların hemen hiçbirini göremiyor gibi idim. Zihnen, Tevfik Rüştü Aras’ın söylediklerinden ve benim cevabımdan neler doğabileceğini çözmeye çalışıyordum. Fakat bu zihni çalışmalardan henüz bir netice çıkaramadan, Atatürk’ün yerinden kalktığını ve ağır ağır adımlarla sofrasını dolaşarak masama geldiğini ve çok kibar bir jestle güya oturması için yer ister gibi karşımda durduğunu gördüm. Milletçe hayranı olduğumuz harika insanla göz göze ve karşı karşıya idik. Bana oturmamı işaret ederek kendisi de oturdu:
      –Bir Deniz Subayı olduğunuzu öğrenmekten çok memnun oldum. Arkadaşların da tahmin ettikleri gibi giyinişinizde hâl ve harekâtınızda bir ecnebiden farkınız yok.Yalnız masanızın sadeliği şüphe uyandırıyor. Onu tamamlayacağız. Bize kendinizi bir ecnebi olarak tanıtacaksınız. Söyleyiniz bakalım hangi yabancı dili biliyorsunuz ve Ankara’da ne maksatla bulunabilirsiniz?
      Milli hudutlar dışında bulunup ecnebi dili üzerinde staj fırsatı bulamamıştım. Memleket içinde ecnebilerle temas yasak olduğundan bildiğim Almanca ve İngilizce, kitap okuyup tercüme yapmayı pek az geçiyordu. Fakat bu mazeretleri münakaşa etmek yeri ve zamanı değildi. Zati gayretlerime ilaveten Denizaltı Filosu’ndaki ecnebi mütehassıslarla olan temaslarım, Deniz Harp Akademisi’ndeki Alman subaylarının senelerce yaptıkları takrir ve onlarla yapılan münakaşalardan kuvvet alarak ve o sıralarda, Hükümetin, denizaltı gemisi satın almak hususundaki tasavvurlarını da hatırlayarak Atatürk’e:
      – Türk Bahriyesi’ne denizaltı gemisi satmak isteyen bir Hollanda firmasının mümessili olarak Ankara’da bulunabileceğimi ve Hollandalı olarak Almanca konuşmakta olduğumu iddia edebileceğimi söyledim.
      – Güzel, dedi, şimdi ben seni anlattığın gibi tanıyorum, diye ilave ederek masasına geçti.
      O gece Karpiç’ten çıktığımızda ortalık ağarmaya başlamıştı. Bütün bir gece bir ecnebi hüviyeti içinde hakiki şahsiyetimi gizlemek ve bu arada beliren çeşitli şüphe ve tereddütleri sükûnetle savabilmek mücadelesi içinde geçmişti. Atatürk, sofradaki arkadaşlarına evvelâ benim ecnebi olduğum yolunda yaptıkları tahminde haklı olduklarını söylemiş, fakat masanın yanı başında hüviyeti meçhul bir yabancının oturtulmasına, hiç olmazsa kim ve neci olduğumun bilinmemesine sinirlenmiş görünüyordu. Sormalar, soruşturmalar yapılıyor, sarih bir netice alınamayınca bu hal ilgilileri kuşkulandırıyor, nihayet ciddi tahkikat için benden hüviyet ve pasaport istenmesine kadar iş genişliyordu. Pasaportumun otelde olduğunu söylemem üzerine emniyet memurları tarafından dışarı davet olunmuştum. Bir memur refakatinde masadan kalkarak lokantadan çıkıyordum ki, Atatürk, müdahale ederek bir ecnebiye bu tarzda muamele yapılmasının pek kaba bir hareket olacağını ileri sürmüş, kendisinin ve arkadaşlarının sofralarında konuşmalarla bu yabancının hüviyetinin daha nazik bir şekilde ortaya çıkartılabileceğini söyleyerek, beni karakola düşmekten alıkoymuştu. Böylece, Gazi’nin masasına davet olunuyordum.
      En büyük şansım, sofrada ve ortalıkta iyi Almanca bilen bir kimse olmamasında idi. Atatürk’ün misafirleri arasında bulunan Milletvekillerinden birinin kızı Almanca tahsilediyormuş. Bu genç kız keşfolunca ikimize yan yana sofranın ortasında yer verilmiş ve sağlı sollu soru yağmurları başlamıştı. Tercümanımın da, benim gibi Almancası eksikti. Tuhafı şu ki ikimiz de birbirimizin bu dil bozukluğunu fark ediyor, fakat her ikimiz de bunu bir türlü açıklamıyorduk. Bana Türkçe sorulanları tabii anlıyor, onları cevaplandırmak için, Almanca tercümesini bekliyor; verdiğim Almanca cevabın tercümanım lisanıyla Türkçeye çevrilişini duyunca, etrafın itirazını ve şüphesini dağıtmak için, Türkçe müdahale etmekten kendimi güç zapt ediyordum. Bu imtihan ne kadar sürdü, bilmiyorum. Zaman oluyor, Ankara’da hususi maksatla bulunduğum şüphesi galip gelerek derhal sofradan uzaklaştırılıp tekrar esaslı bir isticvaba (sorguya) sevk edilmem isteniyor, zaman oluyor, Atatürk’ün bulduğu bir izah ile hava tekrar yumuşuyordu.
      İçkiden ve münevver zümrenin ortasında oynamakta olduğum bu ağır oyunun yükünden artık bunalmıştım. Bu defa, Atatürk, ‘Herr’e (Bay’a) bir soruda ben soracağım’ diyerek bana o saate kadar sorulan soruların en ağırını tevcih etti:
      – Biz Modern Türkiye’de bir takım inkılâplar yaptık. Batının münevver adamlarınca acaba bunların hangileri malumdur ve onlar en çok neyin üzerinde dururlar, dedi.
      Ve sonra yine kendisi sorunun ağırlığını hissederek: – Mesela Türkiye’de bir Harf İnkılâbı yapılmıştır. Herr (Bay) bunun hakkında acaba ne düşünür, diye sorusunu daralttı.
      Konuşmalar günlük konular veya askerlik konuları dışına çıktıkça bu oyunun Alman dilinde idamesine imkân kalmayacaktı. Çok kısa cevap vermek lâzımdı.
      ‘Türkler için olan faydasını ve zararını münakaşa edemeyeceğim. Fakat Latin harflerinden sonra Batılılar için Türkçeye alâka artmıştır. Sonra turistleriniz için yazılarınızı okuyarak memleketinizin sokaklarında dolaşmakkolaylaşmıştır. Yeni harflerinizle Türkçe, bir Çince, bir Arapça olmaktan çıkmıştır,’ dedim.
      Atatürk:
      – Pekiyi benim söylediklerimi acaba yazabilir mi, diye sordu. Ben manasını anlamadan ve pek büyük yanlışlar yapmaktan korkmadan pekâlâ yazabileceğimi söyleyince, etraftan kâğıt kalem getirildi.
      Atatürk bana şöyle dikte ettirmeye başladı:
      Bayanlar, Baylar,
      Her iyiyi ve güzeli daima ecnebiye mal etmeye taraftar olmayınız. Türk Milleti medenidir, cesurdur. Almış olduğu vazifeyi, her Türk genci müşkül şartlar altında da, başarmaya kabiliyetlidir. Nitekim ben, zannettiğiniz gibi bir ecnebi değil, damarlarımda asil Türk kanı olan bir Türk Genci ve bir Türk Deniz Subayıyım (ve devamla) şimdi artık kalk ve bunu ana dilinle oku, diyerek sözlerini bitirdi.
      Ben tekrar ana dilime kavuşmanın, esas hüviyetimi bulmanın bahtiyarlığı içinde yerimden fırladım.
      Yazdıklarımı, temiz Türkçemizin emsalsiz ahengi içinde heyecanla okudum. Masadakiler de büyük bir heyecan uyanmıştı. Hanımlar başta olmak üzere, herkeste umumi bir hayret, türlü türlü tefsirler ve münakaşa ihtiyacı ortalığı bir uğultuya boğmuştu. Bu arada Atatürk, bana, Mareşal Fevzi Çakmak’a hitaben bir mesaj yazdırdı. Bunda mealen:
      Deniz İstihbarat Subayı Fahri Sabit’i bir vesile ile tanıdığını söylüyor ve diktesini keserek; ‘Tabii Karpiç’te rakı içerken gördüm desem, senin için pek iyi olmayacaktır,’ diye gülüyor ve devamla kendisine mühim bir vazife verdiğini ve bu subayın aldığı vazifeyi başarıyla ifa ettiğini işaret ediyor ve kendisinin görevlendirdiği hizmetin tam ehli bulunduğunu kaydettikten sonra, bu gibi subaylara daha mesuliyetli vazifeler ve çalışmalarında daha geniş imkânlar verilmesinin uygun olacağını söylüyordu.
      O zaman Mareşal Hazretlerinin şahsiyeti ve çalışma tarzı genç bir Subay olarak aramıza öyle bir mesafe koymuştu ki; sabah olup da ortalık aydınlandıktan sonra onun odasına girerek, böyle bir gecenin hikâyesini yapmak ve Atatürk’ün hakkımdaki mesajını masanın üzerine koymak, bana imkânsız göründü. Durumu sadece harekât şube müdürümüze bahsettim. Deniz Harp Akademisi’nin kuruluşunda ve Deniz Kurmay Subayı yetiştirmek hususunda cidden büyük gayretler sarf etmiş olan II. Başkan Korgeneral Asım Gündüz’ün olaydan haberdar olduğu şüphesizdi. Bundan sonra bana verdiği vazifelerde Atatürk’ün notlarının bir tesiri olup olmadığını bilmiyorum. Fakat memleket içinde ve dışında meslek ve memuriyet hayatımın müteakip yıllarında deruhte ettiğim hizmetlerde, Atatürk ile karşılaştığım gecenin hatırasını ve bilhassa o geceyi kaparken Atatürk’ün bana söylediklerini, daima bütün tazeliği ile canlandırarak karşılaştığım müşkül ve mesuliyetli davaların hallinde bana sonsuz bir kuvvet kaynağı olduğunu hiçbir zaman unutamıyorum.
       Filhakika Atatürk, o geceyi benim müteakip hayat ve hüviyetim için ailemin ve çocuklarımın isim ve hüviyetleri için fevkalade etkisi olacak bir telkin ve bir hediye ile kapamak istemişti.
      Sofrada sükûnet geri gelince bana soyadı alıp almadığımı sordu. O tarihte soyadı kanunu vatandaşları bütün hızı ile meşgul ediyordu. Kendisine henüz almadığımı söyleyince:
      – Biz bu memlekette bir takım inkılâplar yaptık ve bunların korunmasını şahsiyet sahibi Türk Gençliğine emanet ettik. İşte bu gençlerden biri de sensin. Sana Korutürk soyadını versek ne dersin, dedi.
      Fırtınalı bir gecenin her türlü tahayyülün üstünde bir mükâfatı belirmişti.
     Şükranla kabul edeceğimi ve bu ismi taşımakla hayatımda en büyük şerefi bulacağımı, söyledim.
     O akşam daha yakından gördüm ki, Atatürk cesareti ve medeni olmayı seviyordu. En çok kullandığı ve belli ki sevdiği kelimelerden biri ‘Medeniyet’ kelimesi idi. Esasen O, ‘Memleketi muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız’ derken, kabiliyetine, çalışkanlığına ve medeni olma vasıflarına güvendiği Türk Milleti ve Türk Genci’nden istediklerini de açıklamış bulunuyordu.

      01.12.1965-Moda
      Fahri S. Korutürk
      Oramiral (Emekli)
      (İmza)”

     
      6 Nisan 1973 günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Oturumunda kullanılan 557 oydan 365’ini kazanan Fahri S. Korutürk, ilk oylamada, Türkiye’nin VI. Cumhurbaşkanı olarak seçilmiş ve and içtikten sonra nöbeti devralmıştır. Fahri S. Korutürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Oturumunda, Cumhurbaşkanlığı yemin metnini okuduktan sonra yeni görevinde kürsüden ilk kez hitap etmiştir:

      “Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk’ün her türlü sorunun çözüm yeri olarak işaret buyurdukları Yüce Meclisin, naçiz şahsıma gösterdiği ilgi ve güvene şükranlarımı arz ederim. Bana tevcih buyurulan bu yüksek görevi, biraz önce içtiğim anda sadık kalarak, başta Yüce Meclis olmak üzere, bütün Milletimin ve Devlet kuruluşlarımızın desteği ile gereği gibi yerine getirmeye çalışacağım. Bu konuda rehberim andım olacaktır."
     
      Ertesi sabah, Fahri S. Korutürk, 7 Nisan 1973 günü, bir Deniz Yüzbaşısı olarak Atatürk’le ilk karşılaşmasından 38 yıl sonra, Anıtkabir’dedir.
      Yine O’nun, Büyük İnsan’ın huzurundadır.
      Bu kez, Cumhurbaşkanı göreviyle…
      Türkiye Cumhuriyeti’nin VI. Cumhurbaşkanı, Anıtkabir Şeref Defteri’ne şunları yazmıştır:

      “Ulu Önder Atatürk,
      38 yıl önce henüz genç bir Subay iken mutlu bir tesadüfle bana; ‘Biz bu memlekette Cumhuriyeti kurduk. Bir takım inkılâplar getirdik ve onları gençliğe emanet ettik. Bütün bunları gençlik koruyacaktır. Onlardan biri sensin! Sana, Korutürk soyadını veriyorum!’ demiştin. Bugün, Cumhurbaşkanı olarak göreve başladığım ilk gün, kulaklarımda ve kalbimde duymakta olduğum o müstesna sesinin ve sözlerinin idraki içinde, huzurunda saygı ile eğiliyorum.

      7 Nisan 1973
      Cumhurbaşkanı
      Fahri S. Korutürk
      İmza"


Kaynak :
Fahri S.Korutürk - Hikmet Özdemir
Atatürk Araştırma Merkezi


Kemahkalesi.comHiç yorum yok:

Yorum Gönder